Svátek práce

05.05.2014 20:47

Letošní oslavy svátku práce byly ve znamení výborného počasí a hojné návštěvnosti. Městská rada KSČM v Karviné uspořádala 1. května prvomájovou manifestaci na náměstí TGM v Karviné Fryštátě. Navštívila nás i poslankyně parlamentu ČR PeaDr. Milada Halíková.