Informace o nás

Městská rada KSČM působí ve městě Karviná a jejím zřizovatelem je okresní výbor KSČM v Karviné. Sjednocuje a koordinuje činnost základních organizací KSČM, kterých je 10 a působí v městských částech našeho města. Prostřednictvím zastupitelů města zvolených za KSČM se spolupodílí na správě města. Spolupracuje se společenskými a zájmovými organizacemi a občanskými iniciativami. Organizuje společensko-politické a kulturně-sportovní akce pro své členy a sympatizující veřejnost.

 

Ing. Miroslav Hajdušík, předseda MěR KSČM Karviná

 

Ing. Lucie Orszuliková, místopředsedkyně MěR KSČM Karviná