OKD odevzdalo novou EIA

25.08.2014 21:25

Těžební společnost OKD odevzala na ministerstvo Životního prostředí novou verzi EIA k rozšíření těžby pod lokalitou karvinské městské části Staré Město. Původní verze, která se připomínkovala v roce 2012, počítala s těžbou v maximalistické variantě v letech 2015 – 2035. Nová EIA počítá s těžbou v podstatně menším rozsahu a to na léta 2015 – 2023. Díky tomu bude zahchráněna průmyslová zóna Nové Pole, kde v současné době pracuje něco okolo 2000 zaměstnanců a přilehlé karvinské rybníky.

Nyní běží třiceti denní lhůta, ve které mohou lidé i organizece novou EIA připomínkovat. V roce 2012 za KSČM připomínkoval tehdejší EIA i Ing. Miroslav Hajdušík, který působí mimo jiné jako předseda komise životního prostředí rady města Karviná. V tehdejší EIA bylo předpokládáno, že při rekultivacích dotčeného území bude vozena hlušina nákladními auty po frekventované silnici vedoucí z Ostravy do Karviné. To se nám samozřejmě nelíbilo a navrhli jsme preferovat dopravu hlušiny železniční dopravou, čímž by nedocházelo k znečišťování frekventované silnice a samozřejmě by to vedlo k větší bezpečnosti provozu. To se nám podařilo a v nové EIA je již celkově preferována přeprava po železnici, která je doplněna v nezbytném rozsahu silniční dopravou.

OKD je jedním z největších zaměstnavatelů v Karviné. Kdyby byla těžba ukončena, hrozilo by že by nezaměstnanost v okrese Karviná stoupla z nynějších asi 12,53% na 32,72%. Jsme rádi, že v nové EIA je počítáno se zachováním významné průmyslové zony v Karviné a zároveň je alespoň do roku 2023 počítáno s prací pro horníky.