Obnova okolí kina CENTRUM Karviná

26.08.2014 19:50

V Integrovaném plánu rozvoje města Karviné je projekt „Obnova okolí kina Centrum“.

Cílem této obnovy je odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb, vytvoření nových parkovacích míst a celkové zkulturnění tohoto prostranství. Součástí této obnovy je také vytvoření odpočinkové zóny včetně laviček, zeleně, stromů …

Dne 26. 8. 2014 proběhlo 88. zasedání Výboru Regionální rady, kde byl projednán projekt k financování v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu a to: Obnova okolí kina Centrum Karviná. Žadatelem je statutární město Karviná. Jako člen výboru RRK jsem tento projekt k financování podpořil. Finanční částka není nikterak malá, neboť se jedná o cca 23 mil Kč.

Jsem rád, že se povedla dobrá věc ve prospěch dalšího zkulturnění našeho města.

Karel Wiewiórka