O sociálních službách...

22.09.2014 21:21

Právě otázka sociálních služeb je v našem regionu hodně důležitá. Je tady velmi vysoká nezaměstnanost, na jejímž základě se spousta lidí ocitá ve složité sociální situaci. Mnoho lidí nedokáže splácet své dluhy až nakonec přijdou i o bydlení. Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro poskytování sociálních služeb obecně má největší význam zákon o sociálních službách, zákon o existenčním a sociálním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Všechny tyto zákony však vyžadují jisté úpravy.

Vhodnou nabídkou sociálních služeb a nabídkou pracovních výdělků je možně jim ulehčit jejich osud. Důležité je vedle nabídky práce také otázka sociálního bydlení, která se dnes často zmiňuje. Je potřeba, aby vznikl zákon o sociálním bydlení. Měli bychom zamezit obchodování s ubytováním a jeho držení v rukách soukromníků. Celou tuto oblast by měl převzít do svých rukou stát a postarat se v sociálním bydlení o cílené sociální služby, které pomohou vrátit se těmto lidem do života.

Lidé, kteří ztratí návyky běžného občanského života, mají velmi složitou životní situaci. Proto je důležité, aby sociální služby byly dostatečně ekonomicky zajištěny, měli dostatek terénních pracovníků, kteří by dokázali s těmito občany pracovat a navrátit je k běžnému životu.

V Senátu budu určitě podporovat resocializační programy pro bezdomovce, chráněné bydlení, azylové domy, vývařovny a lékařská střediska pro bezdomovce.

Tento důležitý problém nemá jen dimenzi sociální, ale i lidskoprávní. Dehonestace a diskriminace lidí, kteří se ocitli v této situaci je nepřijatelná a zvlášť nebezpečné je pak spojování sociálního rasismu s rasismem etnickým. Před zákonem si musí být všichni rovni.

Určitě je důležité témata jako nezaměstnanost, zneužívání sociálního systému, lichva, zneužívání drog, otevřeně pojmenat a řešit je na základě širokého konsenzu politiků, organizací působících v sociálních službách a veřejnosti.

 

Tomaš Gallik, náš kandidát do Senátu PČR