Malé ohlédnutí

07.08.2014 20:55

Ve Stonavě naplno zaznělo „Hornický stav budiž velebený…“ Tato známá hornická hymna otevírala oslavy 100. výročí založení Kroužku krojovaných horníků ve Stonavě. Totiž v roce 1914 byl aktivizován přípravný výbor pod vedením p. Antonína Blachy a ustavující valná hromada spolku se konala 22. března 1914. Na valné hromadě v roce 1915 byl hornickému spolku předán prapor, který byl vždy využíván při slavnostních defilé kroužku krojovaných horníků. Do dnešního dne KKH udržuje hornické tradice, scházejí se u různých příležitostí, jen prapor již notně nahlodal zub času. Proto předseda p. Kajzar požádal komunisty v krajském zastupitelstvu o finanční podporu na pořízení nového hornického praporu. Mimořádná dotace ve výši 20 000,- Kč prošla radou kraje a my si myslíme, že byla podpořena dobrá věc.

 

Karel Wiewiórka – člen zastupitelstva MSK