Informace o nás

Městská rada KSČM působí ve městě Karviná a jejím zřizovatelem je okresní výbor KSČM v Karviné. Sjednocuje a koordinuje činnost základních organizací KSČM působících v městských částech našeho města. Svou činnost vyvíjí v souladu se stanovami strany a schváleným statutem činností MěR. Prostřednictvím zastupitelů města zvolených za KSČM se spolupodílí na správě města. Spolupracuje se společenskými a zájmovými organizacemi a občanskými iniciativami. Organizuje společensko-politické a kulturně-sportovní akce pro své členy a sympatizující veřejnost. 

 

Ing. Miroslav Hajdušík, předseda MěR KSČM Karviná

 

Tomaš Gallik, místopředseda MěR KSČM Karviná